image banner
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tổ chức Hội nghị công chức năm 2024

Chiều ngày 28/02, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội nghị công chức năm 2024. Tham dự hội Hội nghị có đồng chí Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Chủ tịch Công Đoàn Cơ sở cùng toàn thể công chức Chi cục.

anh tin bai

Đồng chí Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị, báo cáo đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu Chi cục năm 2023, báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính năm 2023 và dự toán năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; thông qua các dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản; kiện toàn bầu bổ sung Ban thanh tra nhân dân của đơn vị. 

anh tin bai

Đồng chí Trương Thị Thanh Vân đại diện Chính quyền và đồng chí Phạm Hồng Thanh đại diện Công đoàn ký cam kết thi đua

Tại hội nghị công chức Chi cục đã tham gia, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2024. Trên cơ sở đó, đồng chí Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, ký giao ước thi đua năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Chủ tịch Công Đoàn Cơ sở Chi cục Dân số Phát động phong trào thi đua

Cũng tại hội nghị đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua, 100% công chức trong Chi cục đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Chi cục năm 2024. 

anh tin bai

Tập thể công chức Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình   

Hội nghị công chức năm 2024 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể công chức để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024./.

 

Việt Hà – CCDS