image banner
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chi cục Dân số - KHHGĐ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cơ sở

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, công tác dân số của tỉnh đã đạt một số kết quả tích cực. Để hoàn thành các nhiệm vụ, đạt được các chỉ tiêu đề ra năm 2023, Chi cục Dân số - KHHGĐ chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cơ sở triển khai công tác dân số và phát triển, tạo điều kiện bố trí cơ sở vật chất, nhân lực cho cán bộ, đơn vị triển khai các hoạt động.

anh tin bai

Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai

Trong tháng 8-9/2023, Chi cục Dân số-KHHGĐ đã triển khai kiểm tra, giám sát, hỗ trợ toàn diện công tác dân số và phát triển của 3 huyện, thành phố với 6 xã, phường: Xã Bản Lầu, Lùng Vai của huyện Mường Khương; xã Cốc San, phường Duyên Hải của thành phố Lào Cai; xã Dền Thàng, Sảng Ma Sáo của huyện Bát Xát.

Nhìn chung công tác dân số và phát triển đã được lãnh đạo Trung tâm Y tế quan tâm và chỉ đạo cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai đầy đủ các nhiệm vụ công tác dân số trên địa bàn; công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động về dân số, được triển khai từ huyện, thành phố đến các thôn, bản, tổ dân phố.

anh tin bai

Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại xã Dền Thàng, huyện Bát Xát

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu dân số và phát triển của 3 huyện, thành phố trong 8 tháng đầu năm 2023: Các chỉ tiêu về quản lý tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn; người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi, quản lý; người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh trong 8 tháng đã đạt trên 60% kế hoạch năm, có chỉ tiêu đạt trên 90% -100% kế hoạch. Tuy nhiên một số xã còn một số chỉ tiêu thấp như: Sàng lọc sơ sinh, khám sức khoẻ định kỳ người cao tuổi, khám sức khoẻ trước kết hôn cho vị thành niên/thanh niên.

anh tin bai

Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương

Công tác triển khai cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn đã được các đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện, quản lý đầy đủ và báo cáo theo quy định: Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn; quản lý, cấp phát phương tiện tránh thai (PTTT), cung cấp dịch vụ KHHGĐ; quản lý kho bảo quản PTTT, thuốc, VTTH của chương trình dân số; thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn; quản lý, khám sức khỏe người cao tuổi. Chương trình tiếp thị xã hội và Đề án xã hội hoá PTTT và hành hóa sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đã được triển khai xuống cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác thu thập thông tin biến động dân số hàng tháng đã được cộng tác viên dân số cập nhật vào phiếu thu tin tương đối đầy đủ, đảm bảo số lượng báo cáo biểu mẫu thống kê kèm theo báo cáo hoạt động tháng, quý năm theo quy định.

anh tin bai

Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai

Qua tổng hợp các nội dung giám sát 6 xã, của 3 huyện. Đoàn Giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác dân số và phát triển mà các đơn vị đã  đạt được. Đồng thời trong thời gian tới, đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, phụ nữ trước tuổi 18 sinh con, hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp tại các xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ xã hội hóa đến cộng đồng./.

Việt Hà - CCDS-KHHGĐ