image banner
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
UBND tỉnh Lào Cai thành lập đoàn Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025”

Từ ngày 10/8/2023 đến ngày 17/8/2023 UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra giữa nhiệm kỳ (tháng 6/2023) về việc tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 07-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025”, Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về Thực hiện Đề án 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai. Trong đó có Dự án 1 “Đẩy mạnh công tác dân số, đảm bảo quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. 

anh tin bai

Bà Giàng Thị Dung - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Bát Xát

Qua kiểm tra để đánh giá những ưu, khuyết điểm; các tồn tại, hạn chế trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Đề án; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ khó thực hiện, đạt thấp; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND.

anh tin bai

Ông Hoàng Quốc Hương - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Si Ma Cai

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp lớn, các chính sách của tỉnh nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án số 07-ĐA/TU.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Bắc Hà

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị được kiểm tra, quá trình kiểm tra thực tế tại địa phương, kiểm tra trên tài liệu sổ sách, các ý kiến thảo luận của các thành viên trong đoàn cho thấy: Cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã xác định rõ tầm quan trọng và nhiệm vụ để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án do đó đã ban hành đề án, kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn, hàng năm cơ bản phù hợp với thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai Đề án số 07-ĐA/TU và Kế hoạch số 99/KH-UBND; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án được các điạ phương triển khái bài bản, đồng bộ; kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra. 

anh tin bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Văn Bàn

Tuy nhiên ngoài những nhiệm vụ đã triển khai thực hiện, qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng nhận thấy còn nhiều khó khăn, tồn tại, vướng mắc các địa phương đang gặp phải trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án rất cần có sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị để thực hiện đạt được các mục tiêu đề án đã đề ra. 
anh tin bai

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND  thị xã Sa Pa

Các kiến nghị của địa phương đối với UBND tỉnh cơ bản được giải đáp ngay tại các buổi làm việc từ đó các địa phương cũng hiểu rõ hơn về những định hướng của tỉnh, đưa ra được các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế để trong thời gian tới tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đề án./. 

 

Phạm Tám - CCDS